Het verhaal van… ROC van Amsterdam en Flevoland

Binnen het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland is in 2011 de veranderbeweging Route 66 ontstaan. Hieruit voort vloeide het organiseren van 6-daagse trajecten met grote groepen medewerkers lateraal uit de organisatie. Deze dagen staan in het teken van “de reis naar binnen” en transformatie. Dit uit de overtuiging dat onze organisatie al verandert als elk individu een heel klein beetje verandert.

In dit proces hebben we Annemiek gevraagd deze dagen vast te leggen vanuit twee uitgangspunten: het vastleggen van bijzondere ervaringen van deelnemers voor de deelnemers en het verspreiden van het gedachtengoed van Route 66.

We hebben Annemiek gevraagd vanuit haar ervaring en expertise te kiezen wat zij tijdens onze dagen wil vastleggen. En om op basis hiervan diverse films te maken.

De bereikte resultaten zijn mooi en waardevol en o.a. concreet geworden in hele mooie films gericht op diverse doelgroepen. Los van die concrete uitkomst is de bijdrage die Annemiek heeft geleverd veel breder. Annemiek heeft naast een zeer scherp gevoel voor beelden een groot waarnemend vermogen op fysieke, emotionele en energetische dimensies. In de samenwerking bij het vormgeven en leiden van dit type trajecten heeft dat een grote meerwaarde. Het is ook “voelbaar” in de films die Annemiek maakt en daarmee heel bijzonder.

We merken dat Annemiek in staat is om de transitie die we doormaken zichtbaar te maken. Hierdoor zien onze medewerkers hun persoonlijke ontwikkeling. En dit helpt onze organisatie als geheel weer naar de volgende stap.

In de cocreatie van onze samenwerking is Annemiek onderdeel van het geheel en daarmee zelf ook een onderdeel van de transformaties die we met elkaar realiseren.

Mark Vlasblom
Directeur MBO College Almere

 

  • AST-20140131-053