Het verhaal van… Parnassia Groep

Onze organisatie maakt een grote verandering door, die een transitie en transformatie veroorzaakt. Door de diverse veranderingen extern worden er nieuwe werkwijzen verwacht van met name leidinggevenden. De rol van leidinggevende wordt anders, terwijl hij of zij wel de veranderingen van de teams moeten begeleiden.
De organisatie verandert richting een herstelgerichte zelforganisatie.
Om deze verandering voor te bereiden zijn wij in 2013 gestart met een training waarin naast verandermanagement “oude stijl” ook het gedachtegoed van de “Theorie U” is ingebracht. Deelnemers hebben oefeningen gedaan om te leren anders te denken, anders te zien en anders te doen.

Annemiek is gevraagd om een film te maken van deze training, zodat het beeldmateriaal gebruikt kan worden als overstap naar de volgende training.
Wij hebben Annemiek gevraagd omdat zij in staat is om op een snelle manier in te voegen in de bestaande omgeving. Zij is daarin bescheiden en heel vakbekwaam, kan improviseren en is innovatief. Daarnaast heeft zij veel ervaring met organisaties en groepen, die ervaringsgericht leren en ontwikkelen.
De specifieke vraag die we haar hebben gesteld was een film te maken van ten hoogste 10 minuten van de drie trainingsdagen, waarin zichtbaar wordt gemaakt wat de essentie is van de training en een impressie wordt gegeven van datgene waar de deelnemers mee bezig zijn.

Het resultaat is een mooie film van ongeveer 7 minuten.
Op een respectvolle en persoonlijke manier wordt inzichtelijk gemaakt wat de visie en filosofie is achter de training en hoe deze is vormgegeven. De film wordt mooi ondersteund door de muziek.

We gebruiken de film heel veel, zowel bij iedere training als bij andere groepen binnen de organisatie, die het gedachtegoed willen meenemen in hun verandering.
Daardoor komt er een goede verbinding tot stand tussen de voorbereiding en de huidige uitvoering van het herstelgerichte organiseren.

 

Ineke de Bruin,
psychiater
Voorzitter Commissie Duurzaamheid en projectdirecteur Management en Development Parnassia Groep

  • AST_2720